info@arborquercus.nl
06-10447000

Bedrijfswaardering

Ongetwijfeld vraagt u zichzelf als ondernemer wel eens af wat uw bedrijf waard is. Omdat iemand interesse heeft getoond, omdat u het bedrijf over wil doen aan de volgende generatie of wil stoppen als ondernemer of omdat een van uw medewerkers heeft aangegeven het bedrijf te willen overnemen.

De vraag zal op enig moment aan de orde komen. Ooit wilt u het bedrijf overdragen. Het waarderen van een onderneming is een vak apart. De accountantsmethodiek is vaak gebaseerd op gewogen gemiddelde van intrinsieke waarde en rentabiliteit. Deze methode voldoet niet omdat het daarbij alleen om het verleden gaat, terwijl een koper een onderneming koopt op basis van zijn verwachtingen voor de toekomst. Tevens omdat de gegevens, waarmee de accountant aan de slag gaat, uit de jaarrekening komen en uitgaan van boekhoudkundige en fiscale regels om de winstgevendheid van de onderneming te bepalen. In het kader van bedrijfswaarderingen gaat het niet om het boekhoudkundige winstbegrip, maar om de kasstromen die in de toekomst met de activiteiten gerealiseerd zullen worden. “Verwachting” en “Toekomst” zijn twee belangrijke termen: met “verwachting” wordt bedoeld op basis van redelijke, goed te onderbouwen veronderstellingen en met “toekomst” dat het gaat om een prognose voor de komende jaren. Dat is iets anders dan wat er historisch is gerealiseerd, maar een koper zal zeker ook naar het verleden kijken om de logica van de prognoses te toetsen.

Het gebruik van zgn. ‘multiples’, x-maal de winst of EBITDA, is een veel te grove benadering van de waarde van een onderneming. Deze aanpak gaat volledig voorbij aan de wijze waarop een onderneming gefinancierd is. De aanwezigheid van vreemd vermogen heeft veel impact op de rentekosten en daarmee ook op het resultaat. Deze methode is vooral aardig om een indicatie te krijgen over de gemiddelde waardering van een sector, maar zeker niet van een specifieke onderneming.

Wij maken voor een bedrijfswaardering gebruik van de Discounted Cashflow (DCF) methode. Vanuit de eerder beschreven prognoses wordt de kasstroom bepaald. Dit zijn de geldmiddelen die beschikbaar komen via de activiteiten van de onderneming. Deze middelen zijn na belastingbetaling en investeringen beschikbaar voor de aandeelhouders en haar financiers. Meestal wordt de prognose voor 5 jaar in de toekomst gemaakt. Omdat een euro die u vandaag krijgt meer waard is dan diezelfde euro over 5 jaar worden de kasstromen contant gemaakt naar de datum van de waardering. Dit gebeurt tegen de Gemiddeld Gewogen Kostenvoet van het Vermogen. Dit is een combinatie van de vergoeding die redelijk is voor het risico dat u met uw geïnvesteerd vermogen loopt en het aandeel vreemd vermogen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar die komt tot stand door risico’s in de onderneming, de markt en de economie te kwantificeren.
Na 5 jaar houd een onderneming niet te bestaan. Daarom wordt ook de waarde voor de periode daarna meegenomen als onderdeel van de waardering. Hiervoor wordt dan vaak uitgegaan van een stabiele situatie voor wat betreft omzet en kasstromen van de navolgende jaren.

De ondernemingswaarde is op deze wijze bepaald. De waarde van de aandelen komt tot stand door de ondernemingswaarde te corrigeren voor de wijze waarop de onderneming gefinancierd is: Rentedragende schulden worden in mindering gebracht en overtollige liquiditeiten bijgeteld.

De waarde van de aandelen is daarmee vastgesteld. Dit mag u echter niet verwarren met de prijs. De prijs is wat een koper bereid is te betalen en waarvoor u de aandelen van de hand wil doen. Zonder consensus is er immers geen deal. Voor de overeengekomen prijs kan een transactie tot stand komen. Er zijn talloze omstandigheden waarom een prijs hoger of lager kan liggen dan de vastgestelde waarde van de aandelen!

Indien u weet welke posten de waarde van uw onderneming kunnen beïnvloeden en daar ook nog voldoende tijd voor heeft kunt u de waarde van de aandelen verhogen. Om deze reden is het verstandig om enkele jaren voordat u de onderneming wil verkopen al een adviseur in te schakelen. Hij kan u wijzen op de belangrijkste zaken en daarnaast ook nog een advies geven over de fiscaal en juridisch meest voordelige structuur.

Als Register Adviseur Bedrijfsopvolging. (RAB) kan ik de waarde van uw onderneming bepalen volgens de beschreven DCF methode. De kosten vallen ruimschoots mee. Door aandacht besteden aan de value drivers van uw onderneming zult u deze kosten meestal in een veelvoud kunnen terugverdienen.

Maak gerust een afspraak. Een kennismaking is vrijblijvend.