info@arborquercus.nl
06-10447000

Interimmanagement

Het inzetten van een interimmanager kan om verschillende reden een goede oplossing zijn.

Door onverwachte gebeurtenissen kan een onderneming acuut in een crisissituatie terechtkomen. Of langzaam maar zeker afglijden. In dergelijke situaties is doorpakken noodzakelijk. Het juiste doen, in het juiste tempo. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Misschien is het bedrijf hard gegroeid en past de managementstructuur niet meer bij de onderneming waardoor het schip stuurloos lijkt. Ondanks een beter economisch tij komt het ook regelmatig voor dat een bedrijf in acute liquiditeitsproblemen komt.

Het komt ook voor dat een beleidsbepaler plotseling niet meer beschikbaar is of dat er onvoldoende capaciteit en kennis in de organisatie is om zaken adequaat aan te pakken. Wat doet u indien de organisatie plotseling moet inkrimpen vanwege het wegvallen van klanten of indien er ernstige groeipijnen dreigen?

De belangen van de onderneming worden centraal gesteld waarbij rekening wordt gehouden met alle stakeholders en in afweging van de relatieve belangen van alle partijen. Het probleem brengen we terug tot de kern en een actiegericht plan wordt uitgevoerd. Het gehele proces kunnen wij regisseren.

We zien vaak dat ondernemingen te lang wachten met het aanpakken van deze serieuze uitdagingen. Met alle risico’s van dien! Soms is er een gebrek aan bereidheid om te accepteren dat het bedrijf een serieus probleem heeft.

Een interimmanager kan zaken voortvarend aanpakken. Hij heeft geen ballast uit het verleden, geen persoonlijke band met de medewerkers en slechts een doel: Het voldoen aan de opdracht die er gegeven is. Hij analyseert samen met alle stakeholders het probleem en maakt een plan. Het adagium “Vreemde ogen dwingen” is vaak van toepassing.

Het is een feit dat de continuïteit van veel ondernemingen gedurende hun bestaan weleens wordt bedreigd. Veranderde marktomstandigheden, vertrek van een grote klant, nieuwe technologieën, onverwachte concurrentie, gewoon pech (brand, overlijden), tegenvallende projecten, te duur uitvallende investeringen, ‘lijken uit de kast’ na een overname, etc.. Het gebeurt allemaal. Snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen is dan nodig.

Jean Linssen heeft gedurende zijn carrière diverse reorganisaties geleid en interim jobs uitgevoerd. Deze lagen zowel op het  algemene, commerciële als interne vlak. Hij komt graag met u in contact om te kijken welke hulp het beste bij u past.