info@arborquercus.nl
06-10447000

Stap 2: de waardebepaling

Stap 2: de waardebepaling

Arbor Quercus Bedrijfsovername Strategie Interim Consultancy Jean Linssen

In een van mijn vorige blogs heb ik geschetst welke stappen je kunt verwachten als je je  bedrijf gaat verkopen. De eerste stap, de strategische sessie, heb ik eerder al  belicht. Voor ondernemers lijkt stap twee echter de belangrijkste: de waardebepaling. Er zijn diverse methodes om de waarde te van een bedrijf te bepalen. Ik wil er een aantal de revue laten passeren.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een bedrijf is het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa en de marktwaarde van het vreemd vermogen. Die intrinsieke waarde is relatief eenvoudig vast te stellen bij bedrijfswaardering. In de vakliteratuur wordt de intrinsieke waarde ook wel aangeduid als het zichtbare eigen vermogen. Dat is relatief makkelijk te zien in een jaarrekening. Deze waarde geeft echter weinig inzicht in de waarde van de onderneming. Over het algemeen vinden kopers het belangrijker welke cashflow er uit een onderneming komt. Deze geeft immers de mogelijkheid om het geïnvesteerde bedrag weer terug te verdienen.

De factormethode

De factormethode is een methode die het meest bekend is aan de borreltafel. De ondernemer die aangeeft dat zijn bedrijf te koop is voor vijf keer de winst, vier keer de Ebitda of iets dergelijks. Het lijkt een makkelijke methode, maar het zegt voor de rest weinig over de waarde van het bedrijf.  Hoe is de winst tot stand gekomen? Zitten er bestanddelen in die de winst flink beïnvloeden zoals een erg hoge (of lage) ondernemersvergoeding of huisvestingslast. Is in het recente verleden veel of (te) weinig geïnvesteerd, waardoor de afschrijvingen hoog of juist (te) laag zijn? Zo maar een paar van de vele aspecten die het resultaat beïnvloeden. De factormethode zegt veel over algemene tendensen, maar weinig over uw specifieke bedrijf. Bovendien is de waarde dan uitsluitend gebaseerd op het verleden, terwijl een koper nu juist geïnteresseerd is in de toekomst.

DCF-methode

Naar onze indruk is de DCF methode (Discounted Cash Flow) voor de meeste ondernemingen de enige juiste. Bij deze methode kijken we met name naar de toekomst. Daarbij nemen we reële uitgangspunten voor alle kosten en kijken we op basis van algemene en specifieke ontwikkelingen naar de toekomst. Vanzelfsprekend nemen we de benodigde investeringen en afschrijvingen daarin mee. Zo kunnen we bepalen welke cashflow er te verwachten is.

Waarde aandelen

Als koper wil je een redelijke vergoeding voor het vermogen dat je risicovol investeert. De bank of andere financier wil ook een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Zo komen we tot een gemiddelde kostenvoet voor het vermogen (ook wel WACC genoemd). Dan maken we de Free Cash Flow van alle komende jaren contant tegen de berekende kostenvoet. We hebben de ondernemingswaarde dan bepaald. We corrigeren tot slot voor de overtollige liquiditeiten en vreemd vermogen om zo bij de waarde van de aandelen uit te komen.

Niet op een bierviltje

Het zal duidelijk zijn dat deze berekening niet op de achterkant van een bierviltje past. Bij een onderhandeling is de DCF-methode veel waardevoller. Je praat dan niet alleen over een factor. Moet die 4, 5, of misschien 4,75 zijn? Met de DCF-methode kun je over inhoudelijke zaken discussiëren en je prijs veel beter motiveren en verdedigen. Naast de genoemde methodes zijn er ook nog andere methodes die in specifieke gevallen gebruikt worden. Het voert te ver om deze hier allemaal te beschrijven.

Eens vrijblijvend praten over bedrijfsverkoop?

Waarderen is een vak, en dat vak vereist een ruime kennis van de materie. Als Register Adviseur Bedrijfsopvolging heb ik al vele bedrijfswaarderingen gemaakt. Als u er over nadenkt om uw bedrijf te verkopen is een waardering een goede stap om richtingsgevoel te krijgen. Neem gerust contact met mij op als u meer wilt weten. Een kennismaking is vrijblijvend en zonder kosten. Jean Linssen 06-10447000 of jean@ateron.nl

In mijn volgende blog komt stap 3 aan bod; het informatiememorandum.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *